داوران سال 1398 مجله

1 ناصر احمدی ثانی  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
2 رضا اخوان  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
3 جواد اسحاقی راد دانشگاه ارومیه
4 فرزاد اسکندری دانشگاه کردستان
5 امید اسماعیل زاده دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
6 وحید اعتماد  دانشگاه تهران
7 سهراب الوانی نزاد  گروه جنگلداری، دانشگاه یاسوج
8 افشین امجدی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
9 محمد حسین ایران نژاد  دانشگاه یزد
10 ویلما بایرام زاده دانشگاه آزاد اسلامی
11 محمود بیات   موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
12 احمد بیرانوند  فارغ التحصیل دوره ی دکتری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
13 مجید پاتو دکتری تخصصی
14 آیدین پارساخو دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  گرگان-دانشکده علوم جنگل
15 پریسا پناهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
16 مرتضی پوررضا  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
17 حمیدرضا پورقاسمی دانشگاه شیراز
18 مهدی پورهاشمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
19 وحیده پیام نور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
20 بابک پیله ور  گروه جنگلداری دانشگاه لرستان
21 مریم تیموری  مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
22 ابوالفضل جعفری   موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
23 محمد حسن جعفری صیادی دانشگاه پیام نور
24 حمید جلیلوند دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
25 محسن جوانمیری دانشجوی جنگل شناسی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
26 مقداد جورغلامی  گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
27 هاشم حبشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
28 قاسم حبیبی بی بالانی دانشگاه آزاد واحد شبستر
29 سید محمد حجتی  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
30 مجید حسنی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- محقق بخش تحقیقات جنگل
31 وحید حسینی دانشکده‌ی منابع طبیعی دانشگاه کردستان 
32 سید محسن حسینی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
33 بهنام حمزه ای  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
34 الیاس حیاتی دانشگاه تهران
35 مهدی حیدری دانشگاه ایلام- گروه علوم جنگل
36 رضا حسین حیدری دانشگاه رازی کرمانشاه
37 شهرام خلیقی دانشگاه تهران
38 حسین دانش مهر  دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کردستان
39 علی اصغر درویش صفت دانشگاه تهران
40 آزاده دلجویی دانشجوی دکتری مهندسی جنگل،گروه جنگلدازی و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
41 رقیه ذوالفقاری  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یاسوج
42 منیژه رجب پور  فارغ التحصیل دوره ی دکتری دانشگاه تهران
43 رامین رحمانی  گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.
44 عبدالمطلب رضایی  دانشگاه تهران
45 مریم رفعتی   دانشگاه آزاد تهران شمال
46 امید رفیعیان   دانشگاه آزاد واحد تبریز
47 الیاس رمضانی دانشگاه ارومیه
48 هومن روانبخش  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
49 عین اله روحی مقدم   گروه مرتع و آبخیزداری، و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل
50 طوبی روستا دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی
51 حمیدرضا ریاحی بختیاری  گروه  علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
52 حبیب زارع   موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، رییس باغ گیاه شناسی نوشهر
53 سلمان زارع مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی
54 مهرداد زرافشار  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
55 رحمان زندی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی
56 علی اصغر سالم   دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
57 کیومرث سفیدی   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردیبیلی،اردبیل
58 علی سلطانی  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد
59 جواد سوسنی  گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان
60 تقی شامخی استاد داننشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
61 شعبان شتایی جویباری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
62 نقی شعبانیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
63 سمیه شیرزادی  گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری
64 انوشیروان شیروانی دانشگاه تهران
65 علی صالحی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
66 علیرضا صالحی دانشگاه یاسوج
67 منیژه طالبی فارغ التحصیل دکتری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
68 کامبیز طاهری آبکنار دانشگاه گیلان
69 مسعود طبری کوچکسرایی  گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
70 علی طویلی دانشگاه تهران
71 احسان عبدی دانشگاه تهران، گروه جنگلداری
72 سید یوسف عرفانی فرد دانشگاه تهران
73 زهرا عزیزی   دانشگاه شهرکرد
74 یوسف عسکری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
75 سارا عطارچی گروه سنجش از دور، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
76 پدرام عطارد   دانشگاه تهران
77 سید جلیل علوی دانشگاه تربیت مدرس
78 سودابه علی احمد کروری گروه پژوهشی فناوری زیست بومهای طبیعی پایدار و بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
79 وحید علی جانی اداره منابع طبیعی استان البرز
80 علیرضا علی عرب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
81 محمد عواطفی همت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
82 پرویز فاتحی   گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل - دانشگاه تهران
83 امید فتحی زاده گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی اهر-دانشگاه تبریز
84 توران فیضی کمره مدیرعامل شرکت تکین سبز آریان
85 فرهاد قاسمی آقباش  دانشگاه ملایر
86 ندا قربان زاده  فارغ التحصیل دوره ی دکتری دانشگاه گیلان
87 شجاع قربانی دشتکی  گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
88 سجاد قنبری گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز
89 محسن کلاگری  موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
90 مهدی کلاهی  دانشگاه فردوسی مشهد
91 هاشم کنشلو موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
92 احسان کهنه پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لاهیجان-ایران
93 یحیی کوچ دانشگاه تربیت مدرس
94 مجید لطفعلیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
95 داود مافی غلامی  گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
96 اسداله متاجی  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
97 بابک متشرع زاده  گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران
98 محمد متینی زاده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
99 محسن محسنی ساروی  گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
100 جهانگیر محمدی دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی گرگان
101 یاسر محمدی دانشگاه بوعلی همدان
102 حنانه محمدی کنگرانی دانشگاه هرمزگان
103 سلیمان محمدی لیمائی دانشگاه گیلان
104 بیت الله محمودی  دانشگاه شهرکرد
105 مجید مخدوم دانشگاه تهران
106 علیرضا مدیر رحمتی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
107 غلامحسین مرادی  دانشگاه یزد
108 مصطفی مرادی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
109 محمد هادی معیری  دانشگاه گرگان
110 مظاهر معین الدینی  گروه محیط زیست دانشگاه تهران
111 علیرضا مقدم نیا  گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
112 علی مهدوی دانشگاه ایلام
113 لیلا میرجانی کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
114 علی اصغر میرکزاده  دانشگاه رازی کرمانشاه
115 بهرام ناصری مسئول مرکز بذر جنگلی خزر، محمودآباد، 
116 اکبر نجفی دانشگاه تربیت مدرس
117 علی اکبر نظری سامانی  گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه تهران
118 رامین نقدی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
119 محسن نورزاد مقدم وزارت کشاورزی
120 مهرداد نیکوی دانشگاه گیلان
121 جلال هناره خلیانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
122 احمد ولی پور دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
123 احمد یعقوبی فرانی دانشگاه بوعلی سینا
124 حامد یوسف زاده دانشگاه تربیت مدرس