نویسنده = جواد اسحاقی راد
تنوع و غنای گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گالزای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان‌غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.328053.1846

علی خداکریمی؛ محمد رضا زرگران؛ حسین لطفعلیزاده؛ جواد اسحاقی راد


ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 75-88

10.22034/ijf.2022.302461.1802

نغمه پاک گهر؛ جواد اسحاقی راد؛ غلامحسین غلامی؛ احمد علیجانپور؛ دیوید رابرتز


Vegetation-environment relationship in the birch (Betula pendula Roth.) site in the mountainous riparian forests of Marmisho valley

دوره 13، 5 (ویژه نامه به زبان انگلیسی)، اسفند 1400، صفحه 29-42

10.22034/ijf.2022.317796.1830

Javad Eshaghi Rad؛ Ahmad Alijanpour؛ Rouhollah Rostami


مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 119-130

جواد اسحاقی راد؛ نغمه پاک گهر؛ عباس بانج شفیعی؛ سیدجلیل علوی