کلیدواژه‌ها = زنده‌مانی
بهبود صفات رویشی- فیزیولوژیک پرونانس‌های فندق مایه‌زنی شده با باکتری‌های محرک رشد، در شرایط عرصه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.344665.1872

یونس رستمی کیا؛ مریم تیموری؛ احمد رحمانی


جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-13

10.22034/ijf.2021.132129

مجتبی سلیمانپور؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سعید کیان


اثر مبدأ بذر بر مورفولوژی بذور، زنده‌مانی و رویش نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 11-22

اسداله متاجی؛ فاطمه عبدی؛ وحید اعتماد؛ هادی کیادلیری