کلیدواژه‌ها = جنگل
ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22034/ijf.2022.331329.1857

رؤیا عابدی؛ لادن کاظمی راد


شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 425-443

10.22034/ijf.2022.317309.1823

پژمان دلیر؛ رامین نقدی؛ وحید غلامی؛ ساناز جعفری هفتخوانی


عوامل مؤثر در وقوع زمین‌خواری در عرصه‌های جنگل و مرتع

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 291-306

10.22034/ijf.2022.301879.1800

پژمان رودگرمی؛ سید جعفر سیداخلاقی


چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 43-56

پژمان رودگرمی؛ محمد تقی عموزاده مهدیرجی


بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 153-167

الگار یکانی مطلق؛ مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ احمد علیجانپور


تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر)

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 119-130

مجید اسحق نیموری؛ اسدالله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی


بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 115-124

مجید لطفعلیان؛ زینب شیروانی؛ حامد نقوی