دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، تیر 1402 
بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران

صفحه 35-51

10.22034/ijf.2022.315999.1819

احمد بیرانوند؛ محمد عسگری؛ محسن جوانمیری‌پور؛ لیلا خاکی پور؛ وحید اعتماد